Uchwała Nr XXX/248/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 13 lipca 2016r

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/209/2016 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 5 lutego 2016 r. o wyznaczeniu Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego jako jednostki obsługującej jednostki organizacyjne Powiatu Kętrzyńskiego i określeniu zakresu świadczonych usług w brzmieniu z późniejszymi zmianami

UCHWAŁA NR XXX/248/2016