Od 1 listopada 2015 roku Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego świadczy usługi w zakresie wsparcia informatycznego dla obsługiwanych jednostek. W ramach powyższego zapewniamy jednostkom:

  • Obsługę stacji roboczych i urządzeń peryferyjnych;
  • Obsługę oprogramowania użytkowego oraz systemów zarządzania w jednostkach;
  • Zarządzanie sieciami LAN i WLAN;
  • Zarządzanie i administrowanie  infrastrukturą serwerową, systemami operacyjnymi, bazami danych i platformami wirtualnymi;
  • Serwis oprogramowania;
  • Prowadzenie projektów i doradztwa w zakresie IT;
  • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa;
  • Utrzymanie i serwis platform sprzętowych.