Kontakt

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego

Adres do korespondencji: 11-400 Kętrzyn, ul. Pocztowa 13,

adres siedziby: 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1

Tel.: 89 751 17 46, FAX 89 751 17 14, e-mail: cuw@starostwo.ketrzyn.pl