Dostawa oraz instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego

W ramach projektu dostarczono sprzęt i oprogramowanie:

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zostanie doposażone m.in. w:

 • Komputery PC szt. 2,
 • Laptopy szt. 3,
 • Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2,
 • System do transmisji obrad sesji rady,
 • System kolejkowy w Wydziale Komunikacji,
 • Elektroniczna tablica ogłoszeń,
 • Przebudowa sieci komputerowej LAN.

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zostanie doposażone m.in. w:

 • Serwery rakowe zarządzające szt. 2,
 • Macierz dyskowa szt. 2,
 • Komputery PC szt. 12,
 • Laptopy szt. 2,
 • Drukarki szt. 7,
 • Oprogramowanie do zarządzania/monitorowania zdalnie serwerami,
 • Oprogramowanie umożliwiające zdalny dostęp do komputerów.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Dom Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie i Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu (każda z jednostek) zostaną doposażone
m.in. w:

 • Komputery PC szt. 5
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Serwer aplikacyjny

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Kętrzynie zostanie doposażone zostanie doposażona m.in. w:

 • Komputery PC szt. 3,
 • Urządzenie wielofunkcyjne,
 • Serwer aplikacyjny.

Powiatowy Dom Kultury zostanie doposażony m.in. w:

 • Komputery PC szt. 7
 • Laptop
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Serwer aplikacyjny

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Zespól Szkół im. M. Curie Skłodowskiej w Kętrzynie, Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie, Specjalny Ośrodek Szkolno — Wychowawczy im. św. Jana Pawła II  zostaną doposażone m.in. w:

 • Komputery PC szt. 20
 • Urządzenie wielofunkcyjne
 • Serwer aplikacyjny
 • Budowa sieci WiFi – 6 punktów dostępowych
 • Oprogramowanie do obsługi szkół