czerwiec 2018

Tablica Informacyjna

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  została zamontowana tablica informacyjna dotycząca projektu „Wdrożenie e – usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach przez niego obsługiwanych”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przez CUW PK e-usług publicznych.