maj 2018

Konferencja promocyjna projektu

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu „Wdrożenie e – usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach przez niego obsługiwanych”. W przedsięwzięciu wzięli udział Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, mieszkańcy powiatu. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zaprezentowała zebranym główne założenia i cele projektu.