Dialog techniczny

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 19 marca 2018 przeprowadził dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych.
Protokoły z przeprowadzonego dialogu: DO POBRANIA