marzec 2018

Dialog techniczny

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 19 marca 2018 przeprowadził dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych. Protokoły z przeprowadzonego dialogu: DO POBRANIA

Informacja o projekcie w gazecie

W dniu 23 lutego 2018 roku W gazecie WIEŚCI Z POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO ukazał się artykuł „Nowocześnie, ekologicznie i szybko –takie udogodnienie wprowadzi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług, poprawienie jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego usług publicznych.