Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Dnia 28.12.2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wdrożenie e-usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach organizacyjnych przez niego obsługiwanych”.