Dostawa oraz instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego

W ramach projektu dostarczono sprzęt i oprogramowanie: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie zostanie doposażone m.in. w: Komputery PC szt. 2, Laptopy szt. 3, Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2, System do transmisji obrad sesji rady, System kolejkowy w Wydziale Komunikacji, Elektroniczna tablica ogłoszeń, Przebudowa sieci komputerowej LAN. Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zostanie doposażone m.in. w: Serwery rakowe… Czytaj dalej Dostawa oraz instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego

Tablica Informacyjna

Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  została zamontowana tablica informacyjna dotycząca projektu „Wdrożenie e – usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach przez niego obsługiwanych”. Celem projektu jest zwiększenie dostępności, jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przez CUW PK e-usług publicznych.

Konferencja promocyjna projektu

W dniu 17 maja 2018 r. odbyła się konferencja informacyjno – promocyjna projektu „Wdrożenie e – usług w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostkach przez niego obsługiwanych”. W przedsięwzięciu wzięli udział Dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu Kętrzyńskiego, mieszkańcy powiatu. Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego zaprezentowała zebranym główne założenia i cele projektu.

Dialog techniczny

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego 19 marca 2018 przeprowadził dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było rozbudowa systemu obsługi informatycznej procesów związanych z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego oraz jednostek organizacyjnych przez niego obsługiwanych. Protokoły z przeprowadzonego dialogu: DO POBRANIA

Informacja o projekcie w gazecie

W dniu 23 lutego 2018 roku W gazecie WIEŚCI Z POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO ukazał się artykuł „Nowocześnie, ekologicznie i szybko –takie udogodnienie wprowadzi Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego” Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług, poprawienie jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego usług publicznych.